Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä
Confetti
y-tunnus: 2309658-6
Postiosoite: Moukarinkuja 4 C1, 04300 Tuusula
Puhelin: 045 120 6627
Sähköposti: info@confetti.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Confetin henkilökunta

3. Rekisterin nimi
Verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon ja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakkaan ja verkkokaupan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä henkilötietolain mukaisiin henkilötietojen käsittelyihin verkkopalveluihin liittyvissä tarkoituksissa, tutkimustoimintaan, tiedottamiseen ja markkinointiin. Confetti sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakasrekisterin tietoja eteenpäin asiakassuhteen ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin sisältämät tietotyypit
Rekisteri sisältää maksimissaan seuraavat tiedot asiakkaista:

- Yhteystiedot (nimi ja yhteystiedot yhteydenottoa varten)
- Demografiatiedot (ikä, ammatti yms.)
- Kiinnostustiedot (eri tuoteryhmät)
- Lupatiedot (asiakkaan suostumus markkinointiviestien vastaanottamiseen)
- Asiakassuhteen päättymistiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat verkkopalvelun asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Rekisteritietoja päivitetään asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemien ilmoituksien perusteella sekä rekisterin päivittämiseen saatetaan käyttää tietoa yleisesti saatavilla olevista julkaisuista ja tiedostoista.

7. Rekisterin tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta Confetti:n ulkopuolelle pyytämättä asiakkaiden suostumusta ja ilmoittamatta siitä erikseen.

8. Rekisterin tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättyessä. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua.

9. Rekisterin suojaus
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus ja pääsy rekisteriin on rajattu vain välttämättömille Confetti:n henkilökunnan jäsenille. Verkkokaupan sivut ovat suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.


Oiva_raportti.pdf