Tietosuoja

Tietosuojaseloste asiakasrekisteri 1.9.2022

Rekisterin haltija
Confetti oy
Moukarinkuja 4 c 1 04300 Tuusula

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Sanna Partanen
tel: +358 40 759 6066
email: sanna.partanen@confetti.fi

Rekisterin nimi
Asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakastietorekisterin käyttötarkoituksena on toimia Confetti oy:n asiakaslistauksena. Rekisteri sisältää tietoja Confetti oy:n verkkokaupassa rekisteröityneistä henkilöistä. Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa: Asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseen (mm. ostoslistan tallennus) ja ylläpitämiseen.  Lisäksi tietoja käsitellään markkinointiin, viestintään ja liiketoiminnan operatiivisiin tarpeisiin kuten esim. toimitukset, tilausten käsittely, postitus, laskutus ja raportointi.

Rekisterin Tietosisältö
Nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, suoramarkkinointilupa- ja kieltotiedot, markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki kerätty käyttäjiä koskeva tieto säilytetään luottamuksellisena ja niitä käsitellään GDPR:n ohjeiden mukaisesti.

Omien tietojen tarkistaminen
Rekisteröity voi pyynnöstä tarkistuttaa omat tietonsa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Jokaisella on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista.