Eettisyys

Eettinen ja laillinen toiminta on Oetker-konsernin etusijalla omassa liiketoiminnassaan ja suhteissaan kaikkiin liikekumppaneihin ja asiakkaisiin. Oetker-konsernin vahvan kansainvälisen kasvun ja lisääntyvien lakisääteisten vaatimusten vuoksi eettisyys on noussut huomattavasti tärkeämmäksi. Siksi koko Oetker-konsernille kehitettiin Compliance Management System.

Tämän järjestelmän puitteissa perustettiin eettisyysorganisaatio, jonka parissa työskentelevät henkilöt ovat käytettävissä puolueettomina ja riippumattomina yhteyshenkilöinä kaikissa eettisyyteen ja etiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi Oetker-konserni on ottanut käyttöön ns.ilmiantajamenettelyn, jonka avulla yksityishenkilöt, yritykset ja muut organisaatiot voivat ilmoittaa soveltuvan lain (esim. lahjonta, petos, ihmisoikeus- ja ympäristömääräysten rikkominen), Oetker-konsernin sisäisten ohjeiden tai Oetker-konsernin yritysten toimittajien eettiset säännöt tai huolenaiheet näiden säännösten mahdollisesta tai tosiasiallisesta rikkomisesta.

Jos sinulla on tietoa mahdollisista Oetker-konserniin kuuluvaa yhtiötä koskevista lainrikkomuksista, sinulla on useita vaihtoehtoja lähettää tietosi meille, myös täysin nimettömänä eettisyys -järjestelmämme kautta.
Seuraavat raportointikanavat ovat käytettävissä:

Oetker-ryhmän eettisyys-järjestelmä – anonyymiviestien lähettäminen
https://coho.oetker-group.com

Raportointi sähköpostitse Oetker-konsernin eettisyysorganisaatiolle
mailto: compliance@oetker-group.com

Raportointi kirjeitse osoitteeseen
Tri August Oetker KG
Corporate Compliance -komitea
Lutterstraße 14
33617 Bielefeld
Saksa

Raportointi puhelimitse (ilmaisen) puhelinpalvelun kautta ääniviestillä. Löydät numeron alempaa.

Oetker-konsernin työntekijöiden raportit kyseisen tytäryhtiön johdolle, esimiehelle tai muuten nimetylle yhteyshenkilölle (esim. henkilökohtaisen keskustelun aikana).

Tutkimme asian huolellisesti ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin.
Olemme Rules of procedure- puitteissa määrittäneet sisäiset vastuut sekä vihjeiden ja valitusten käsittelyn. Löydät ohjeet tästä alta: